Hotline 1: 0978810488
Hotline 2: 0918402905

BÁNH NHÁM LỖ TRỤC

Thông tin về BÁNH NHÁM LỖ TRỤC

BÁNH NHÁM ĐỦ CÁC QUÝ CÁCH ĐỘ CÁT KHÁC NHAU HÀNG CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO

Bánh Nhám Lỗ Trục

 • 300 x 25 x 25
  #40->100
  #120->600
 • 300 x 50 x 25
  #40->100
  #120->600
 • 250 x 25 x 25
  #40->100
  #120->600
 • 250 x 50 x 25
  #40->100
  #120->600
 • 200 x 25 x 25
  #40->100
  #120->600
 • 200 x 50 x 25
  #40->100
  #120->600
 • 150 x 25 x 25
  #40->100
  #120->600
 • 150 x 50 x 25
  #40->100
  #120->600