Hotline 1: 0978810488
Hotline 2: 0918402905
Xem tất cả
Kẹp định vị GH-225-D, cam kẹp LD-225-D

Kẹp định vị GH-225-D, cam kẹp LD-225-D

Weight: 234g, Holding Capacity: 227kg, Spindle Supplied: M8x50, Bar Opens: 90⁰, Handle Opens: 65⁰

Kẹp định vị GH-201, Cam kẹp LD-201

Kẹp định vị GH-201, Cam kẹp LD-201

Holding Capacity: 27kg, Spindle Supplied: M4x27, Bar Opens: 90⁰, Handle Opens: 80⁰

Xem tất cả Xem tất cả
Đá cà lem A11

Đá cà lem A11

Cán 6mm, Qui cách: 21x45x6

Đá cà lem A5

Đá cà lem A5

Cán 6mm, Qui cách: 19x28x6

Đá cà lem A12

Đá cà lem A12

Cán 6mm, Qui cách: 18x32x6

Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả
Đá mài 350x32x32, đá mài 360x32x76, đá mài 350x40x127

Đá mài 350x32x32, đá mài 360x32x76, đá mài 350x40x127

ĐK 350 dày 32, 40, 50 ĐK trong 32, 76, 127

Đá mài 300x25x32, đá mài 300x32x32, đá mài 300x32x76

Đá mài 300x25x32, đá mài 300x32x32, đá mài 300x32x76

ĐK 300 dày 32, dày 25, dày 38 ĐK trong 32,76,127

Xem tất cả
Đá mài Tailin 180x6x22

Đá mài Tailin 180x6x22

Qui cách: 180x6x22

Đá mài Tailin 150x6x22

Đá mài Tailin 150x6x22

Qui cách: 150x6x22

Đá mài Tailin 125x6x22

Đá mài Tailin 125x6x22

Qui cách: 125x6x22

Xem tất cả
Đá cắt 405x3.2x25.4 MB

Đá cắt 405x3.2x25.4 MB

Qui cách: 405x3.2x25.4

Đá cắt 355x3.2x25.4 MB

Đá cắt 355x3.2x25.4 MB

Qui cách: 355x3.2x25.4

Đá cắt 305x3.2x25.4 MB

Đá cắt 305x3.2x25.4 MB

Qui cách: 305x3.2x25.4

Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả Xem tất cả

Thông tin về Sản phẩm