Hotline 1: 0978810488
Hotline 2: 0918402905

Đá doa lỗ( Đá cà Rem)

Đá cà lem A11

Đá cà lem A11

Cán 6mm, Qui cách: 21x45x6

Đá cà lem A5

Đá cà lem A5

Cán 6mm, Qui cách: 19x28x6

Đá cà lem A12

Đá cà lem A12

Cán 6mm, Qui cách: 18x32x6

Đá cà lem A3

Đá cà lem A3

Cán 6mm, Qui cách: 25x70x6

Đá cà lem  hình trụ 38x10x6

Đá cà lem hình trụ 38x10x6

Cán 6mm, hình trụ, 38x10x6mm

Đá cà lem 32x32x6, 32x10x6

Đá cà lem 32x32x6, 32x10x6

Cán 6mm, hình trụ, 32x32x6mm, 32x10x6mm

Đá cà lem hình trụ 25x25x6, Đá doa lỗ 25x50x6mm

Đá cà lem hình trụ 25x25x6, Đá doa lỗ 25x50x6mm

Cán 6mm, hình trụ, 25x25x6mm, 25x50x6mm

Đá cà lem hình trụ 20x25x6, 20x50x6mm

Đá cà lem hình trụ 20x25x6, 20x50x6mm

Cán 6mm, hình trụ, 20x25x6mm, 20x50x6mm

Đá cà lem hình trụ 16x25x6, đá doa lỗ 16x50x6mm

Đá cà lem hình trụ 16x25x6, đá doa lỗ 16x50x6mm

Cán 6mm, hình trụ, 16x25x6mm, 16x50x6mm

Đá cà lem hình trụ 13x25x6

Đá cà lem hình trụ 13x25x6

Cán 6mm, hình trụ, 13x25x6mm

Đá cà lem hình trụ 10x25x6

Đá cà lem hình trụ 10x25x6

Cán 6mm, hình trụ, 10x25x6mm

Đá cà lem hình trụ 8x25x6

Đá cà lem hình trụ 8x25x6

Cán 6mm, hình trụ, 8x25x6mm

Đá cà lem hình trụ 6x25x6

Đá cà lem hình trụ 6x25x6

Cán 6mm, hình trụ, 6x25x6mm

Đá cà lem A15

Đá cà lem A15

Cán 6mm, Qui cách: 6x28x6

Đá cà lem A6

Đá cà lem A6

Cán 6mm, Qui cách: 19x28x6

Đá cà lem A4

Đá cà lem A4

Cán 6mm, Qui cách: 32x32x6

Đá cà lem A1

Đá cà lem A1

Cán 6mm, Qui cách: 19x65x6

Đá cà lem A2

Đá cà lem A2

Cán 6mm, Qui cách: 25x32x6

Thông tin về Đá doa lỗ( Đá cà Rem)

Đá doa hay gọi là đá mài cà lem đủ các loại gồm: Hình trụ, hình nón, hình chóp...

Đá mài cà lem hay gọi là đá doa lỗ loại cán 3mm và cán 6mm. Chất liệu được làm từ hạt cát chất lượng sản xuất tại đài loan, công nghệ mỹ, dùng không hao đá và an toàn. Đặc biệt giá cả phải chẳng

Liên hệ hotline để được tư vẫn và đặt hàng 0919 745 299

Đá doa lỗ( Đá cà Rem)