Hotline 1: 0918402905
Hotline 2: 0978810488
Cùi thơm 8x20x6, mũi mài 8x20x6, đầu mài 8x20x6, mũi  doa 8x20x6

Cùi thơm 8x20x6, mũi mài 8x20x6, đầu mài 8x20x6, mũi doa 8x20x6

Mã sản phẩm:8
Hotline 1: 0918402905
Hotline 2: 0978810488

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Cùi thơm 8x20x6, mũi mài 8x20x6, đầu mài 8x20x6, mũi doa 8x20x6

Chi tiết sản phẩm

Cùi thơm 8x20x6, mũi mài 8x20x6, đầu mài 8x20x6, mũi  doa 8x20x6

Sản phẩm cùng loại

STT Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Hình ảnh
1 16 Mũi mài 16x25x6, cùi thơm 16x25x6, đầu mài 16x25x6, mũi doa 16x25x6
2 14 14x25x6 Mũi mài 14x25x6, mũi doa 14x25x6, cùi thơm 14x25x6, đầu mài hợp kim 14x25x6
3 12 Mũi doa 12x25x6, mũi mài 12x25x6, đầu mài hợp kim 12x25x6, cùi thơm 12x25x6
4 10 Mũi doa 10x20x6, Mũi mài 10x20x6, đầu mài 10x20x6, cùi thơm 10x20x6
5 Cùi thơm Mũi mài 6x16x6, đầu mài 6x16x6, mũi doa lỗ 6x16x6
6 NX1625M6 16x25x6 Mũi doa NX1625M6, Mũi mài NX1625M6, đầu mài hợp kim NX1625M6
7 NX1425M6 Mũi doa NX1425M6, Mũi mài NX1425M6, đầu mài hợp kim NX1425M6
8 NX1225M6 Mũi mài NX1225M6, Đầu mài hợp Kim NX1225M6, Mũi doa NX1225M6
9 NX1020M6 Mũi mài NX1020M6, mũi doa NX1020M6, đầu mài hợp kim NX1020M6
10 NX0820M6 Mũi mài NX0820M6, Mũi doa NX0820M6, đầu mài hợp kim NX0820M6