Hotline 1: 0978810488
Hotline 2: 0918402905
Chén cước thép 75mm tán M16, chén đánh rỉ thép 3'' M16

Chén cước thép 75mm tán M16, chén đánh rỉ thép 3'' M16

Mã sản phẩm:CC75m16
Hotline 1: 0978810488
Hotline 2: 0918402905

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Chén cước thép 75mm tán M16, chén đánh rỉ thép 3'' M16

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm cùng loại

STT Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Hình ảnh
1 RS-7516 M16 Chén cước inox 75mm (M16)
2 RO-7516 M16 Chén cước thép 75mm tán 16, Chén cước đồng 75mm tán 16mm
3 RS-75 M10x1.5 Chén cước inox 75mm (M10)
4 75T10 M10x1.5 Chén cước thép 75mm tán M10, chén cước đồng 75mm tán M10
5 4 inch (100mm) M10x1.5 Chén cước thép 100mm
6 MO-100, MB-100 M10x1.5 Đĩa cước thép 100mm (M10x1.5), Đĩa cước đồng 100mm (M10x1.5)
7 MO-10016, MB-10016 M16 Đĩa cước thép 100mm lỗ M16, Đĩa cước đồng 100mm lỗ M16
8 MS-100 M10x1.5 Đĩa cước inox 100mm (M10x1.5)
9 MS-10016 M10x16 Đĩa cước inox 100mm (M10x16)
10 CC75m10 Chén đánh rỉ thép 3'' tán M10x1.5 chén cước thép 75mm tán m10